Metodyka Przedsiębiorczości - studia DZ z P
(Metodyka Przeds. DZiP)

 This course requires an enrolment key

Kurs obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu: konstruktywizmu, teorii uczenia się, projektowania procesu kształcenia,konstruowania programu nauczania, planowania zajęć i ich scenariusza,przyszłości edukacji w XXI wieku, e-learningu

This course requires an enrolment key