Technologie Informacyjne dla Przedsiebiorczość z dor. zaw.
(TI Podst.Przeds.)

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Zagadnienia dot. technologii informacyjnych dla słuchaczy SP Przedsiębiorczość z dor. zaw.

Kurs wymaga klucza dostępu do kursu