Technologie Informacyjne dla Przedsiebiorczość z dor. zaw.
(TI Podst.Przeds.)

 This course requires an enrolment key

Zagadnienia dot. technologii informacyjnych dla słuchaczy SP Przedsiębiorczość z dor. zaw.

This course requires an enrolment key