Technika w środowisku ucznia
(TwŚU)

 This course requires an enrolment key

Kurs obejmuje różnorodne zagadnienia związane z obszarami i wytworami techniki znajdującymi zastosowanie w środowisku ucznia, czyli w domu, szkole, najbliższym otoczeniu, itp.

This course requires an enrolment key