Technika z wych. komunikacyjnym 2017/2018 PLANY ZAJĘĆ
(Technika 2017/2018)

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Studia Podyplomowe dla nauczycieli nadające kwalifikacje do prowadzenia zajęć z Techniki oraz z wychowania komunikacyjnego

Kurs wymaga klucza dostępu do kursu