Technika z wych. komunikacyjnym 2017/2018 PLANY ZAJĘĆ
(Technika 2017/2018)

 This course requires an enrolment key

Studia Podyplomowe dla nauczycieli nadające kwalifikacje do prowadzenia zajęć z Techniki oraz z wychowania komunikacyjnego

This course requires an enrolment key