Media w Edukacji
(Med w Edu)

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Kurs "Media w Edukacji" dla studentow i nauczycieli obejmuje podstawowe zagadnienia teorii i praktyki mediow i ich stosowania w procesach uczenia się i nauczania

Kurs wymaga klucza dostępu do kursu