Doradztwo Zawodowe z Przedsiębiorczością 2017/18
(DorZaw)

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Studia Podyplomowe z Doradztwa Zawodowego z Przedsiębiorczością przeznaczone dla nauczycieli zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do prowadzenia zajęć z tych przedmiotów

Kurs wymaga klucza dostępu do kursu