Kursy dla nauczycieli prowadzone w trybie zdalnym

  • Kurs dotyczący kultury hip-hopowej ma na celu zapoznać państwa z historią powstania i rozwijania się tej kultury. Zawarte będą najważniejsze i najbardziej charakterystyczne aspekty związane z tą kulturą.

  • Kurs TI, przeznaczony jest dla studentow i nauczycieli i obejmuje podstawowe zagadniena wspolczesnych technologii informacyjnych w kontekscie mediow i zastosowan TI w edukacji

  • Kurs "Media w Edukacji" dla studentow i nauczycieli obejmuje podstawowe zagadnienia teorii i praktyki mediow i ich stosowania w procesach uczenia się i nauczania