Studium Doskonalenia Kompetencji Nauczycielskich

MARKUS

 

Szkolenia Rad Pedagogicznych

Proponujemy wykłady szkoleniowe dla Rad Pedagogicznych prowadzone przez pedagogów, dydaktyków, technologów kształcenia  - pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tematyka wykładów i  warsztatów:

  1.    Konstruktywizm jako perspektywa edukacyjna nowoczesnego nauczyciela. 

  2.    Konstruktywizm i umiejscowione uczenie się

  3.    Kognitywistyczne interpretacje procesów uczenia się.

  4.    Technologie informacyjne z pracy nauczyciela i ucznia.

  5.    Narzędzia medialne w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

  6.    Rola nauczyciela w edukacja przyszłości.

  7.    Alternatywne modele edukacji szkolnej.

  8. Inne TEMATY zaproponowane przez Dyrektora placówki szkolnej.

Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu otrzymują zaświadczenia ukończenia formy doskonalenia zawodowego.

Temat i forma szkolenia oraz termin i czas trwania szkolenia oraz wysokość odpłatności uzgodnimy telefonicznie z Dyrektorem zapraszającej placówki edukacyjnej.  

 

Strona główna O Studium Zasady naboru Kontakt