Studium Doskonalenia Kompetencji Nauczycielskich

MARKUS

Studia Podyplomowe

ORGANIZACJA I PROWADZENIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO

1. Informacje ogólne

2. Program Studiów

3. Informacje organizacyjne

Strona główna

1. Informacje ogólne

Prowadzimy nabór na Studia, które będą prowadzone w roku akademickim 2017/2018

Rozpoczęcie zajęć  -  planowany termin - październik 2017

 

Studia podyplomowe

ORGANIZACJA I PROWADZENIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO

 

Studia Podyplomowe adresowane są do: nauczycieli szkolnictwa ogólnego,

nauczycieli akademickich oraz pracowników działów szkoleń i HR przedsiębiorstw i korporacji.

Studia przygotowują do prowadzenia kształcenia zdalnego na wszystkich poziomach edukacji

w tym także do wspomagania trybem zdalnym edukacji już od szkoły podstawowej.

 

Studia prowadzi Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

we współpracy ze Studium Doskonalenia Kompetencji Nauczycielskich MARKUS.

Zajęcia na Studium odbywają się na Politechnice Poznańskiej, o terminie rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

 

Koszt udziału w dwusemestralnych Studiach Podyplomowych w roku 2017/2018 wynosi  2600 zł 

O przyjęciu na Studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane, prosimy o zgłoszenie telefoniczne 601914962 lub mailowe sekretariat@markus.edu.pl


2. Program Studiów:

Wirtualne środowiska edukacyjne

Organizacja KZ

Konstruktywizm w edukacji zdalnej

Psychologia uczenia się

Komunikowanie zdalne

Technologie informacyjno-komunikacyjne

Medialne komponenty kursów zdalnych

Moderowanie kursów KZ

Narzędzia Web 2.0

Projektowanie interfejsu

Projektowanie kursów KZ

Etyka KZ

Metodyka KZ

Seminarium dyplomowe 

 

Szczegółowe informacje o programie studiów będą dostępne wkrótce

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie - 601914962


3. Informacje organizacyjne

  Termin przyjmowania zgłoszeń do zebrania grupy / październik 2017
  Czas trwania studiów podyplomowych dwa semestry - 240 godzin
  Koszt udziału  2600 zł  (2 x 1300 zł / semestr)
  Ilość miejsc 20 - 40
  Kandydaci na Studium osoby z wyższym wykształceniem (lic., inż. lub mgr)
  Zasady rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń
 Planowany termin rozpoczęcia zajęć po zebraniu grupy - październik  2017
  Planowany termin zakończenia Studium  czerwiec 2018
  Zaliczenie studium test egzaminacyjny
  Praca dyplomowa projekt końcowy
  Świadectwo świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych PP
  Uzyskane kompetencje organizacja i prowadzenie kształcenia zdalnego

 Początek strony

Strona główna O Studium Zasady naboru Kontakt