Studium Doskonalenia Kompetencji Nauczycielskich

MARKUS

  

Studia Podyplomowe "DORADZTWO ZAWODOWE Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ"

1. Informacje ogólne

2. Program Studiów

3. Informacje organizacyjne

Strona główna

1. Informacje ogólne

Prowadzimy nabór uzupełniający na III semestralne studiów podyplomowych:

Doradztwo zawodowe z przedsiębiorczością

Zajęcia na studiach rozpoczęły się w październiku 2017, ale jest możliwość odrobienia odbytych już zajęć

 


Zajęcia na kolejnym zjeździe  w sobotę i niedzielę   

18 - 19 listopada b.r. w godz. 9:00 - 15:45  

 

w budynku Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Poznań, ul. Strzelecka 11

Prosimy o zabranie z sobą kserokopii dowodu osobistego i dyplomu ukończenia studiów, reszta formalności na zajęciach.

 

Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować do:

dra inż. Mariusza Kąkolewicza - telefonicznie 601 914 962  lub mailem: kakolewicz@markus.edu.pl

 albo do dra inż. Marka Golińskiego - telefonicznie 668 191 758 lub mailem: marek.golinski@put.poznan.pl

 

 

Zajęcia na SP odbywają się w soboty i w niedziele 1 - 2 razy w miesiącu w godz. 9:00 - 15:45,

w budynku Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej przy ul. Strzeleckiej 11.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN studia nadające kwalifikacje do nauczania przedmiotu muszą trwać trzy semestry i trwać 350 godzin. Z tego powodu proponujemy studia rozpoczynające się w semestrze letnim i kończące się w semestrze letnim następnego roku akademickiego, tak aby nauczyciel miał kwalifikacje od początku kolejnego roku szkolnego.

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

"Doradztwo zawodowe z przedsiębiorczością"

Studia Podyplomowe nadają kwalifikacje do prowadzenia nowego przedmiotu Doradztwo zawodowe oraz Podstawy Przedsiębiorczość we wszsytkich typach szkół.

 

Studia prowadzi Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

we współpracy ze Studium Doskonalenia Kompetencji Nauczycielskich MARKUS.

Koszt udziału w trzysemestralnych Studiach Podyplomowych w roku 2017/2018 wynosi  3500 zł 

1300 + 2 x 1100zł za semestr, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłat na raty.

Uczestnicy otrzymują faktury.

Rejestracja na Studia odbywa się telefonicznie lub mailowo. Pozostałe formalności i wypełnienie karty zgłoszeniowej dla Politechniki na pierwszym zjeździe. Proszę zabrać ksero dowodu osobistego i dyplomu. Pierwsza wpłata za Studia po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia i numeru konta Politechniki Poznańskiej (na zjeździe).

Uczestnicy Studium mogą indywidualnie ubiegać się o dofinansowanie ze szkoły lub organu prowadzącego placówkę.

Szczegółowe informacje o programie studium są dostępne na stronie internetowej SDKN MARKUS  http://www.markus.edu.pl , a informacje skrócone na stronie Politechniki http://www.put.poznan.pl/studia/podyplomowe/

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie. Zgłoszenie udziału w Studium zawierające: nazwę studiów, nazwisko, imię, i telefon  prosimy przekazać telefonicznie 601 914 962, pocztą elektroniczną lub przesłać na adres SDKN MARKUS 60-760 Poznań, ul. Kossaka 13/1 .

Zainteresowanych nauczycieli, prosimy o zgłoszenie - podanie rodzaju studiów, imienia i nazwiska oraz numeru telefonu) na numer 601 91 49 62 lub pocztą elektroniczną

 

2. Program studiów

Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe z przedsiębiorczością

350 godzin

REALIZACJA PROGRMU STUDIÓW UWZGLĘDNIA WYMAGANIA NOWYCH PODSTAW PROGRAMOWYCH

1.      Diagnoza potencjału kompetencyjnego uczniów

2.      Rynek pracy w Polsce i UE

3.      Podstawy makroekonomii

4.      Ekonomika i finanse małych przedsiębiorstw

5.      Planowanie edukacji i kariery zawodowej (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych)

6.      Przedsiębiorczość indywidualna

7.      Prawo w gospodarce i system podatkowy

8.      Formy i metody doradztwa zawodowego

9.      Praktyka doradcy zawodowego

10.   Organizacja pracy, komunikacja interpersonalna i zarządzania personelem

11.   Zarządzanie zespołem pracowniczym

12.   Technologie informacyjne

13.   Metodyka doradztwa zawodowego

14.   Metodyka przedsiębiorczości

15.   Szkolne praktyki zawodowe z przedsiębiorczości

16.   Seminarium i praca dyplomowa

 

3. Informacje organizacyjne

  Termin przyjmowania zgłoszeń do zebrania grupy na rok 2017/2018

ew. nabór uzupełniający w listopadzie

  Czas trwania St.Podypl.  

     Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym

trzy semestry   350 godzin
  Koszt udziału  3500 zł  (200 + 3 x 1100 zł / semestr)
  Ilość miejsc 30 - 60
  Kandydaci na Studium nauczyciele z wyższym wykształceniem
  Zasady rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń
 Planowany termin rozpoczęcia Studium 21-22 października 2017
  Planowany termin zakończenia Studium  2018
  Zaliczenie studium test końcowy
  Praca dyplomowa ok. 20 stron, dot. praktycznych problemów wdrażania przedmiotów doradztwo zaw. i  przedsiębiorczość w szkole
  Świadectwo świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych PP
  Uzyskane kwalifikacje kwalifikacje do nauczania przedmiotów Doradztwo zawodowe oraz Podstawy Przedsiębiorczości we wszystkich typach szkół

 Początek strony

Strona główna O Studium Zasady naboru Kontakt